I. Bảng xếp hạng lượt

Thời gian eventSau bảo trì ngày 8/8 ~ 8:30 ngày 15/8

Phạm vi eventS1~S21

Quy tắc eventMỗi ngày tiêu hao lượt, trong thời gian event tích lũy tiêu hao lượt đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Tiêu hao mỗi lượt sẽ nhận được 1 tích điểm,tiến hành xếp hạng tương ứng, even kết thúc , dựa theo xếp hạng tích điểm, phát giải thưởng theo thứ bậc

1Phần thưởng hàng ngày

2Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng

 

II. Bảng xếp hạng dệt

Thời gian eventSau bảo trì ngày 8/8 ~ 8:30 ngày 15/8

Phạm vi eventS1~S21

Khải quát event

Trong thời gian event, số lần người chơi dệt mỗi ngày và số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng.

Ngoài ra mỗi lần dệt, bất luận là thành công hay thất bại đều nhận được 1 tích điểm. Khi event kết thúc, 15 người đứng đầu có thể nhận được phần thưởng phong phú。

Phần thưởng event

1Số lần dệt mỗi ngày

2Phần thưởng tích lũy

3Phần thưởng xếp hạng

 

III. Đào hoa cốc

Thời gian eventSau bảo trì ngày 8/8 ~ 8:30 ngày 15/8

Phạm vi eventS1~S21

Mô tả sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mở ra 2 bản đồ sự kiện, các tướng quân có thể vượt phụ bản sự kiện để có thể nhận được các phần thưởng phong phú, sau khi kết thúc sự kiện sẽ tiến hành đóng bản đồ lại

Quy tắc sự kiện:

1. Các tướng quân đạt cấp độ 101 trở lên sẽ được bảo bản đồ sự kiện 1, còn các tướng quân đạt cấp độ 100 trở xuống sẽ được vào bản đồ 2

2. Mỗi lần  các tướng quân tiến hành vào bản đồ sự kiện sẽ được tính theo cấp độ hiện tại của tướng quân để mở ra bản đồ tương ứng

3. Lối vào bản đồ sự kiện được xuất hiện ngay tại giao diện thành chính của các Tướng Quân

 

IV. Event nạp tiền tích lũy

Thời gian eventSau bảo trì ngày 8/8 ~ 8:30 ngày 15/8

Phạm vi eventS1~S21

Nội dung eventTrong thời gian event,  người chơi tích lũy nạp tiền đến mức tương ứng, là có thể nhận được 1 phần thưởng, phần thưởng như sau

Lưu ý:

Chỉ cần tích lũy nạp đủ yêu cầu, sau khi nạp thành công là phát thưởng

Phần thưởng trực tiếp  được phát vào tài khoản người chơi, và nhắc nhở người chơi trong thư hệ thống

Mỗi phần thưởng tích lũy nạp tiền chỉ được nhận 1 lần

Đạt đến mức tích lũy tiếp theo thì phải trừ giá trị tích lũy của mức trước đi, ví dụ: nạp 400 xu rồi thì chỉ cần nạp 400 nữa là nhận được phần thưởng mức thứ 2.

 

V. Event giảm giá

1. Chiến tích x1.3

2. Giảm 20% giá mua lượt , đóng hạn chế VIP

3. Giảm 20% giá mua lượt dệt, đóng hạn chế VIP , giá vải nẳm khoảng 120~150

4. Giảm 20% giá làm mới điểm tướng đài

5. Giảm 30% giá đặc công, bạch kim, chí tôn, đóng hạn chế VIP

6. Tăng lỉ lệ đặc công , bạch kim , chí  tôn từ x2 x3 x4 lên x3 x4 x5

7. Thu thuế tăng cường 1.5 , giới hạn thu thuế tăng cường 90 xu.